Politica de Confidențialitate

Informații GDPR

În toate țările membre ale Uniunii Europene (UE), începând cu data de 25.05.2018, devine aplicabil Regulamentul 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cunoscut și sub numele de GDPR (Regulamentul general privind protecția datelor).

GDPR consolidează vechea legislație și o uniformizează la nivelul tuturor țărilor UE. În România, există în prezent Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, ale cărei prevederi au fost deja aplicate de LICENTA-ONLINE.RO.

 

CE SUNT DATELE CU CARACTER PERSONAL

Orice informație prin care o persoană fizică devine identificabilă, cum ar fi: un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, unul sau mai multe elemente specifice identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihologice, economice, culturale sau sociale, etc.

 

CE ÎNSEAMNĂ PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra unor seturi de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea, modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere (inclusiv transmiterea către terți), diseminarea sau punerea la dispoziție în alt mod, alinierea sau combinarea, blocarea/restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

 

GDPR LICENTA-ONLINE.RO – DATE PRELUCRATE, SCOP, BAZĂ, DURATĂ

Datele cu caracter personal care sunt prelucrate de LICENTA-ONLINE.RO sunt: nume, prenume, E-mail

Scopurile prelucrării sunt pentru a vă contacta, pentru a vă informa permanent despre ofertele noastre, pentru facturare și efectuarea altor formalități, precum și în scopuri promoționale ale operatorului.

 

Perioada pentru care sunt prelucrate datele cu caracter personal.

Prelucrarea datelor cu caracter personal are loc pentru o perioadă determinată în funcție de tipul de prelucrare, adică atunci când prelucrarea este o obligație care revine vânzătorului (facturare).

Prelucrarea în scopuri de marketing se va face până la retragerea consimțământului dumneavoastră (dezabonare newsletter).

 

DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE:

Persoanele vizate au următoarele drepturi:

DREPTUL LA INFORMARE – dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal;

DREPTUL DE ACCES LA DATE – dreptul de a obține din partea operatorului de date o confirmare cu privire la faptul că datele cu caracter personal sunt sau nu sunt prelucrate de către operator;

DREPTUL LA RECTIFICARE – dreptul de a obține rectificarea datelor inexacte, precum și completarea datelor incomplete;

DREPTUL LA ȘTERGEREA DATELOR (“DREPTUL DE A FI UITATE”) – dreptul de a obține, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile legale, ștergerea datelor cu caracter personal;

DREPTUL LA RESTRICȚIONAREA PRELUCRĂRII – dreptul de a obține, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile legale, marcarea datelor cu caracter personal stocate în vederea limitării prelucrării lor ulterioare;

 

Echipa,

LICENTA-ONLINE.RO